Studie o koherenci politik pro rozvoj

V rámci projektu World-Wise Europe: Koherentnější Evropa pro spravedlivější svět byla zpracována kolektivní publikace předkládající konkrétní případové studie z osmi zemí, které jasně ukazují propojenost mezi rozvojovou spoluprací a ostatními (nerozvojovými) politikami a důležitost jejich koordinace. Uvedené příklady ilustrují, jak nekoordinovaný vznik strategií a politik v oblastech, které se přímo netýkají rozvoje (například migrace nebo politika na podporu biopaliv), může vést k podrývání dosažení cílů rozvojové spolupráce. U všech zde uváděných případů z jednotlivých zemí je nejdříve nastíněn národní kontext pro rozvojovou spolupráci včetně institucionálního a právního rámce. Následuje příklad konkrétního rozvojového projektu podporovaného NNO či vládou a krátký rozbor toho, jak jsou cíle projektu ovlivňovány dalšími politikami (v oblasti migrace a azylu, zemědělství či energetiky), a to jak na národní, tak na evropské úrovni.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí