CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Globální rozvojová agenda v novém

Globální rozvojová agenda v novém

 

Snahy o vytvoření nového globálního partnerství a redefinici prozatím jen z části naplněných rozvojových cílů tisíciletí se staly ústředním tématem jednání 27-členného týmu významných osobností z celého světa, jež byly tímto úkolem pověřeny generálním tajemníkem OSN. Výstupem je zpráva A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development.

Zpráva se odvolává na naplňování rozvojových cílů tisíciletí a jejich hodnocení, přičemž přichází s pěti body pro budoucí transformaci této agendy. Vytyčené cíle hovoří o snaze nikoliv potlačit, nýbrž zcela vymýtit celosvětovou chudobu, ale také o transformaci ekonomiky na základě inovací a inkluzívním růstu či akcentu na udržitelný rozvoj jako základního kamene celé transformace. V neposlední řadě klade důraz na vytvoření nového globálního partnerství, jež se má stát klíčovým prvkem pro rozvojovou agendu po roce 2015.

Beyond 2015, celosvětová kampaň usilující o vytvoření nového rozvojového rámce po roce 2015, vydání nové zprávy kvitovala s povděkem. Oceňuje především univerzálnost celého rámce a také snahy o propojení jednotlivých témat v komplexnější strategii. Za odvážný, ale o to cennější považuje apel na rozvinuté země, aby zreformovaly své obchodní a celní politiky. Neméně důležitý je podle ní i důraz na odbourávání nerovností mezi lidmi, které znatelně potlačují jakýkoliv pokrok v naplňování stávajících cílů.

Ačkoliv se zpráva setkala s kladným přijetím, zaměřuje se pouze na dílčí aspekty a jiné, neméně podstatné vynechává. Vizi usilující o reformu rozvojových cílů a transformaci celého systému rozvojové agendy bude proto potřeba podrobit dalšímu zkoumání a případným revizím. Její potenciál změnit současné vzorce chování a přimět k participaci co nejširší spektrum aktérů však zůstává zachován.

Více informací o nově navrhovaném rozvojovém rámci naleznete na stránkách High-Level Panel.

 

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Copyright ©2019 | FoRS