CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Nadace rozvoje občanské společnosti pořádá Kurz Manažer neziskové/příspěvkové organizace

Nadace rozvoje občanské společnosti pořádá Kurz Manažer neziskové/příspěvkové organizace

Nadace rozvoje občanské společnosti nabízí již třetí běh úspěšného vzdělávacího kurzu (15 seminářů, 120 výukových hodin). Kurz Vás provede klíčovými oblastmi řízení neziskových organizací.

Místo konání: Václavka – Vzdělávací středisko NROS, Na Václavce 9, Praha 5
Cena kurzu: 16 600 Kč
Zajímá-li Vás dílčí téma kurzu, můžete se zúčastnit jednotlivého semináře.

Strategický rozvoj organizace
3. 2. 2014 Jak řídit a vést organizaci k úspěchu – Ing. Marek Šedivý
4. 2. 2014 Strategické a operativní plánování – Mgr. Petr Vrzáček
5. 2. 2014 Práce s lidskými zdroji – MUDr. Jiří Ježek

Právní minimum
3. 3. 2014 Praktické právo – JUDr. Olga Sovová
4. 3. 2014 Vybrané otázky k zákonům týkajícím se neziskových organizací – JUDr. Lenka Deverová

Finanční řízení organizace
17. 3. 2014 Zdravé finanční řízení – Ing. Jan Kamenický
18. 3. 2014 Legislativní, účetní a daňový pohled na neziskovou organizaci – Ing. Miroslava Nebuželská

Vícezdrojové financování organizace a příprava projektů
28. a 29. 4. 2014 Finanční zdroje pro neziskové organizace z veřejných rozpočtů, včetně zdrojů EU – JUDr. Hana Frištenská
19. 5. 2014 Firemní dárcovství – Mgr. Pavlína Kalousová
20. 5. 2014 Individuální dárcovství – Ing. Pavla Gomba
21. 5. 2014 Projektové řízení a příprava projektů – Mgr. Jan Horký

PR, marketing, fundraising
2. 6. 2014 Public Relations – Mgr. Michal Čuřín
3. 6. 2014 Marketing a fundraising – Mgr. Pavlína Kalousová
4. 6. 2014 Praktická komunikace s dárci – PhDr. Vladimíra Říhová
23. 6. 2014 Závěrečné zkoušky a předání Osvědčení o absolvování kurzu

Bližší informace a přihlášky na www.nros.cz nebo na kurzfr@nros.cz.

www.nros.cz

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Copyright ©2019 | FoRS