CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

1. výzva Fondu pro NNO (tzv. Norské fondy)

1. výzva Fondu pro NNO (tzv. Norské fondy)

Konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství vyhlašují 1. výzvy k předkládání žádostí do programu Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) financovaného z EHP fondů 2009–2014.  Uzávěrka pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu a žádostí o poskytnutí Doplňkového grantu je 24. 3. 2014 v 16.00 hod.

Cílem programu FNNO je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii, a udržitelnému rozvoji. Program FNNO má dvě části:

a) Fond pro nestátní neziskové organizace (v definovaných prioritních oblastech)

Zaměření: podpora demokracie, lidských práv a genderové rovnosti, specifické potřeby minoritních skupin, ochrana životního prostředí, klimatické změny. Cílem je především posílit kapacitu NNO a rozvíjet jejich profesionalizaci. Na přímou podporu projektů je vyčleněno 205,060,852 Kč.

b) Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Účelem je posílení přímé výměny zkušeností a know-­how, sdílení a přenos zkušeností a osvědčených postupů mezi českými NNO a subjekty z donorských států (Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Celkem je vyčleněno 3,700,000 Kč.

Text výzev a dokumenty pro žadatele naleznete zde.

Současně s touto výzvou konsorcium vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v rámci FNNO. Bližší informace naleznete zde. Dotazy týkající se mikrograntů je možné pokládat e-mailem ode dne vyhlášení výzvy na adrese nap@fondnno.cz.

 

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Copyright ©2019 | FoRS