CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

ČRA:Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa referenta/referentky pro zahraniční rozvojovou spolupráci ČR

ČRA:Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa referenta/referentky pro zahraniční rozvojovou spolupráci ČR

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/referentky pro zahraniční rozvojovou spolupráci/koordinaci pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí. Česká rozvojová agentura je organizační složka státu, podřízená Ministerstvu zahraničních věcí ČR, zřízená zákonem č. 151/2010 Sb., za účelem zajišťování realizace zahraniční rozvojové spolupráce.

Pracovní pozice: Formulace projektů v sektoru zemědělství

Předpokládaná náplň práce referentů/referentek:

 • prověřování relevance, proveditelnosti a udržitelnosti projektových námětů předložených partnerskými institucemi a identifikačním oddělením (účast na formulační misi v zemi příjemce);
 • rozpracování projektových námětů do konkrétních projektů rozvojové spolupráce,příprava projektových dokumentů;
 • koordinace spolupráce s externími odborníky a konzultanty / sektorovými specialisty;
 • příprava zadávací dokumentace pro výběrová řízení na dodávky zboží, služeb a stavebních prací v souvislosti s realizací projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR;
 • organizace výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách, komunikace s firmami pověřenými zadavatelskou činností;zadávání a administrace zakázek malého rozsahu;
 • účast na hodnocení nabídek a návrhů projektů v rámci výběrových řízení, případně dotačních výběrových řízení.
 • sledování mezinárodních trendů v rozsahu zpracovávané agendy, s důrazem na zemědělství, lesnictví, rybolov, potravinové bezpečnosti a rozvoj venkova

Požadavky kladené na uchazeče:

 • Státní občanství České republiky.
 • Trestní bezúhonnost.
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v magisterském/inženýrském studijním programu; výhodou vysokoškolské vzdělání odpovídající příslušné pracovní pozici.
 • Znalost anglického jazyka odpovídající 4. úrovni dle klasifikace MZV ČR (viz Seznam standardizovaných jazykových zkoušek (www.msmt.cz/vzdelavani/rozhodnutiministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy) znalost dalších světových jazyků nebo jazyků partnerských zemí pro zahraniční rozvojovou spolupráci ČR výhodou.
 • Profesionální zkušenost v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, řízení projektů či se zadáváním veřejných zakázek výhodou.
 • Znalosti a dovednosti odpovídající příslušné pracovní pozici.
 • Pokročilá znalost práce s počítačem (MS Office).

Platové zařazení podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. A dle souvisejících předpisů.
Předpokládaný nástup do zaměstnání: k 1. 4. 2014; dřívější nebo pozdější nástup dle individuální domluvy možný.

Motivační dopis spolu s profesním strukturovaným životopisem v češtině zasílejte do 21. 2. 2014 poštou na adresu:
Česká rozvojová agentura
Nerudova 3
118 50 Praha 1 – Malá Strana

Do levého horního rohu obálky uveďte „Výběrové řízení – referent – zemědělství“.
Česká rozvojová agentura si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit,
neobsadit veškeré výše uvedené pracovní pozice nebo nevybrat žádného z uchazečů, a to bez
udání důvodu.

Inzerát naleznete zde.

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Copyright ©2019 | FoRS