CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Náboženský konflikt v SAR je mýtus

Náboženský konflikt v SAR je mýtus

Tisková zpráva vydaná organizací SIRIRI o.p.s. ke konfliktu v SAR

Praha, 4. 2. 2014 – Právě probíhající konflikt ve Středoafrické republice není skutečně nábožensky motivovaný, jak situaci zjednodušeně popisují média. Na začátku stál politický převrat a svržení prezidenta rebely zvanými Séléka. Brzy následovalo několik měsíců trvající tyranizování civilního obyvatelstva a následně začalo docházet k odvetným útokům skupin či jednotlivců motivovaných touhou po odplatě a zlou vůlí.

Skupiny rebelů Séléka, které v zemi od jara roku 2013 kradou, vydírají, mučí a zabíjejí, pocházejí většinou ze sousedního převážně muslimského Čadu. Oběťmi útoků se stávali zejména křesťané. Důsledků pro Středoafrickou republiku, kde spolu do té doby vycházely všechny skupiny obyvatel bezproblémově, se obával i italský misionář Aurelio Gazzera: „Velmi brzy jsme pochopili, že brutalita Séléky bude mít důsledky, že vytváří nenávist mezi společenstvími.“ Už od poloviny roku se skutečně začaly formovat vesnické milice (Anti-balaka) vybavené podomácku vyrobenými zbraněmi a podnikají odvetné útoky na každého, kdo je ať už právem nebo neprávem spojován s již formálně neexistující ale stále ozbrojenou aliancí Séléka. Z původních útočníků se stala lovná zvěř a v nebezpečí je každý – křesťané, muslimové a členové skupin rebelů, jejich rodiny a děti i poctiví lidé, kteří pomáhají známým, sousedům nebo i cizím lidem, kterým hrozí nebezpečí. Nejde primárně o boje mezi křesťany a muslimy, je to rozpoutaná spirála násilí, kterou včas nezarazilo mezinárodní společenství.

Řada muslimů, kteří se ve Středoafrické republice narodili a prožili celý svůj život, se dostala do bezvýchodné situace. Hrozí jim zde smrtelné nebezpečí a nezbývá jim než opustit zemi. Nemají ale jak – nejen že přišli o své domovy, majetek, peníze, ale nemají ani žádné dopravní prostředky, které by je dostaly do bezpečí. Jedna taková skupina 2500 muslimů je uvězněná i ve městě Bozoum na severu země. Přežívají jen díky ochraně malého vojenského oddílu MISCA a zásobám rýže od katolického misionáře otce Aurelia. „Naše jediná pomoc je pan Aurelio,“ říká muslimský starší Saleh Ibrahim, „všechno jsme ztratili, naše obchody byly vydrancovány, naše stáda ukradena. Nemůžeme se vzdálit z této ulice.“

Italský misionář Aurelio Gazzera v zemi žije a pracuje od začátku 90. let. Je velkou oporou pro tisíce místních křesťanů i muslimů, kteří v nejtěžších dobách hledají útočiště na misii, jež otec Aurelio spravuje. V době míru docházelo do zdejších karmelitánských misijních škol přes tisíc žáků a studentů bez rozdílu vyznání. Otec Aurelio je současně stěžejním partnerem české obecně prospěšné společnosti SIRIRI, která v zemi realizuje rozvojové projekty zejména v oblastech školství, zdravotnictví a zemědělství.

Kontakt:

SIRIRI, o.p.s.

Vyšehradská 49/320

128 00 Praha 2

www.siriri.org

Karel Plechl – ředitel – karel.plechl@siriri.org, 720 477 271

Ludmila Böhmová – zakladatelka – ludmila.bohmova@gmail.com, 601 577 441

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Copyright ©2019 | FoRS