CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Publikace o dopadech klimatické změny

Publikace o dopadech klimatické změny

V souvislosti s vydání zprávy pátého Mezinárodního panelu ke klimatické změně (31.března 2014) vydala organizace ACF (Action Contre la Faim/Action Against Hunger) zprávu, která upozorňuje na dopady klimatické změny na podvýživu.

I v případě nejoptimistějších scénářů budou dopady klimatické změny na podvýživu zničující. I přes zřejmou kritickou situaci není nyní téma potravinové bezpečnosti přítomné v rámci diskuzí o klimatické změně.

Organizace ACF vytvořila k této problematice několik doporučení:

  • Doporučení směřované vládám, donorům a policy pracovníkům na zvyšování financování boje proti dopadům klimatické změny na podvýživu.
  • Doporučení adresované UNFCCC (Rámcová konvence OSN ke změně klimatu) na zvyšování finančních prostředků na adaptaci se speciální pozorností věnované nejvíce ohroženým zemím a sociálním skupinám.
  • Doporučení bilaterálním a multilaterálním dárcům a zemím na upřednostňování takových programů, které zahrnují témata potravinové bezpečnosti a kvalitních potravin. Pozornost by měla být především zaměřena na zvyšování odolnosti u rizikových skupin jako jsou děti a matky.
  • Doporučení směřovaná aktérům humanitární pomoci a dárcům na zajištění dostatečného financování humanitárních operací, které by rychle odpovídaly na katastrofy způsobené důsledky klimatické změny.

Zprávu v angličtině naleznete zde.

Zprávu ve francouzštině naleznete zde.

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Copyright ©2019 | FoRS