CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Výzkumná zpráva o GRV

Výzkumná zpráva o GRV

Critical Review of the Historical and Social Disciplines for a Formal Education Suited to the Global Society

Členská organizace ARPOK, o.p.s. zkoumala v rámci projektu Critical Review postoje učitelů ve vztahu k začleňování rozvojových témat globálního rozvojového vzdělávání (GRV) do kurikula 2.stupně základní škol a středních škol.

Výzkum ze skládal ze 2 částí:

  • kvalitativní (focus groups),
  • kvantitativní (dotazníkové šetření).

Z kvalitativní části vyplývá, že klíčovým aspektem globálního rozvojového vzdělávání je osobní přístup a zkušenost, a to jak na straně učitelů, tak i na straně žáků. Pokud budou mít učitelů možnost si nějakým způsobem prožít témata globálního rozvojového vzdělávání, dá se předpokládat, že je budou častěji zařazovat do svých učebních plánů. A podaří-li se jim získanou zkušenost předat, resp. zprostředkovat i svým žákům, můžeme očekávat, že globální rozvojové vzdělávání přinese kýžené cíle.

Kvantitativní část koresponduje s  výsledky z focus groups. Za hlavní cíle GRV považují pedagogové uvědomění si propojenosti současného světa, podporu solidarity a tolerance a rozvoj kritického myšlení. Zároveň vnímají sdílenou odpovědnost za realizaci GRV ve výuce a usilují o začleňování jeho témat v různých předmětech.

Výsledek výzkumu si můžete stáhnout zde.

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Copyright ©2019 | FoRS