CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Konzultant pro kvalitativní výzkum

Konzultant pro kvalitativní výzkum

Společnost Člověk v tísni realizuje projekty zaměřené na rozvoj občanské společnosti, s cílem podpořit demokratizační procesy v zemích procházejících transformací či podpořit aktivní skupiny obyvatel usilující o změnu v zemích s autoritářským režimem. Zajímá nás, jaké externí faktory byly klíčové ve vývoji české občanské společnosti, konkrétně ve vývoji nevládních organizací v posledních 25 letech. Co pomohlo českým NNO dostat se na stávající úroveň? Na základě výsledků studie chceme zefektivnit projekty zaměřené na rozvoj občanské společnosti v zemích, kde ČvT pracuje.

Cílem studie je

1) identifikovat hlavní hybatele a příčiny, které podpořily rozvoj občanské společnosti, konkrétně nevládních organizací (NNO) v České republice, jejich udržitelnost a etablování se ve společnosti (včetně schopnosti oslovit/angažovat širokou veřejnost). Studie se zaměří primárně na dopad strategií/nástrojů využívaných k podpoře NNO (viz výčet níže).
2) analyzovat možnosti využití jednotlivých strategií/nástrojů podpory NNO (kontext klíčový pro jejich fungování, dopad, silné slabé stránky, rizika, nutné předpoklady atd.) a vytvořit doporučení ohledně jejich užívání v zemích procházejících demokratickou transformací.

Řešitel studie
– navrhne metodologii výzkumu a ve spolupráci s ČvT ji finalizuje
– provede výzkum v Česku (v Praze i v regionech)
– zpracuje závěrečnou zprávu z výzkumu

Očekávané výstupy:
1) metodologie výzkumu (navržená konzultantem a finalizovaná ve spolupráci s ČvT)
2) závěrečná zpráva z výzkumu obsahující
– analýzu hlavních faktorů, jež za posledních 25 let podpořily vývoj českých NNO, jejich etablování se ve společnosti (včetně schopnosti oslovit/angažovat širokou veřejnost), včetně specifik pro NNO působící v centru vs. v regionech
– analýzu dopadu následujících externích faktorů/způsobů podpory a také inovativních přístupů osvojených si NNO najejich rozvoj v ČR (výčet není úplný):

 • Způsoby podpory
 • Způsob financování 
 • Grantové příležitosti
 • Blokové granty
 • Externí kontroly a audity
 • Vztahy s donory (požadavky ze strany donorů i možnost vyjednávat s donory o prioritách/způsobech poskytování financí atd.)
 • Způsob cílení podpory ze strany donorů (způsob určení cílové skupiny)
 • Rozvoj kapacit a výměna zkušeností
 • Školení zaměřená na zvyšování sektorových kapacit
 • Školení zaměřená na zvyšování managerských kapacit
 • Podpora NNO v oblasti fundraisingu, marketingu, PR
 • Podpora v networkingu
 • Stáže (včetně přítomnosti např. zahraničních expertů v dané NNO za účelem zvyšování institucionálních kapacit)
 • Soutěže
 • Propojení se ziskovým sektorem
 • Spolupráce s akademickou sférou
 • Kontext a vlastní přístupy NNO
 • Právní rámec určující podmínky práce NNO
 • Spolupráce a vztah s veřejností 
 • Společenská poptávka po činnosti NNO
 • Obraz NNO ve společnosti, mediální obraz NNO a potřeba s nimi aktivně pracovat
 • Dobrovolnictví
 • Privátní fundraising
 • Poskytování placených služeb 
 • Spolupráce v rámci neziskového sektoru
 • Spolupráce a síťování s neziskovým sektorem v českém prostředí
 • Mezinárodní spolupráce a účast v mezinárodních sítích
 • Spolupráce/koordinace NNO se státem/místními samosprávami
 • Lobbování za lepší právní rámec pro daný sektor i pro činnost NNO

– podrobná doporučení specifikující užívání jednotlivých nástrojů uvedených výše (dopad, silné slabé stránky, rizika, nutné předpoklady a kontext atd.)

Časový rámec
Předpokládáme, že studie bude realizována v období květen-červenec 2014, bude-li to však vzhledem k finální metodologii nutné, je možné časový rámec upravit.

Uzavření smlouvy – 10. květen
Finalizovaná metodologie výzkumu – 31. květen
Závěrečná zpráva schválená ČvT – 31. červenec

Požadavky na řešitele
– zkušenost s kompletním provedením sociálního výzkumu z relevantní oblasti a s použitím kvalitativní metodologie podložená referencemi a/nebo příklady výzkumných zpráv

Zájemce prosíme zaslat
– CV s referencemi
– Nástin metodologie navrhované pro provedení dané studie včetně rámcové ceny
– Příklad(y) výzkumných zpráv z relevantní oblasti prokazující zkušenost zájemce

na email: sarka.zahradnikova@clovekvtisni.cz do 27. dubna 2014

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Copyright ©2019 | FoRS