CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Průzkum: občané Česka jsou výrazně nakloněni rozvojové spolupráci a humanitární pomoci

Průzkum: občané Česka jsou výrazně nakloněni rozvojové spolupráci a humanitární pomoci

Češi podporují rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc, polovina z nich je připravena na ně v budoucnu sama přispět. Tři čtvrtiny z nich navíc chtějí, aby Česká republika alespoň udržela objem financí na tyto aktivity poskytovaný (1). Celkem 85 % respondentů podporuje, aby se žáci a studenti ve školách věnovali tématu globální odpovědnosti. Tato zjištění vyplývají z reprezentativního průzkumu veřejného mínění, který si u agentury NMS Market Research nechalo zpracovat FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci (2).  

Z průzkumu dále vyplývá, že pro polovinu české populace jsou nejdůvěryhodnějším realizátorem projektů zahraniční rozvojové spolupráce nevládní neziskové organizace. Za nimi se umístily státní instituce, vysoké školy či komerční subjekty.

Lidé se také domnívají, že hlavním důvodem pro rozvojovou spolupráci a poskytování humanitární pomoci by měla být pomoc lidem v nouzi. Na dalších příčkách se umístila snaha zlepšit zdravotní situaci lidí či morální důvody. Naopak na posledních třech místech se mezi důvody pomoci objevila podpora české ekonomiky, prevence konfliktů či nelegálního přistěhovalectví.

Pozitivní postoje k humanitární pomoci a rozvojové spolupráci převládají nejvíce mezi ženami, mladšími lidmi a lidmi s vyšším vzděláním.

Z průzkumu dále vyplývá, že lidé jsou více ochotni přispět, pokud dobře ví, jak budou jejich peníze využity, znají dobře organizaci, které peníze posílají, nebo je jim blízké téma. Z těchto důvodů FoRS zároveň představuje nový web www.ceskapomoc.cz, kde lze vyhledat konkrétní informace o jednotlivých projektech, realizovaných českými organizacemi. Dostupné jsou zde také informace o možnosti zapojení, a to jak prostřednictvím finančního příspěvku, tak dobrovolných aktivit. Z průzkumu dále vyplývá, že nejčastěji lidé přispívají na projekty, které se týkají pomoci po přírodních katastrofách, pomoci dětem bez domova či pomoci lidem s tělesným či duševním postižením.

Pavel Přibyl z FoRS k tomu uvádí: „Výsledky průzkumu považujeme za velice potěšující. Ukazuje se, že navzdory pověstné uzavřenosti obyvatel Česka před světem panuje u občanů vědomí, že se naše země přes všechny vlastní těžkosti má angažovat v pomoci lidem žijícím v chudobě. Těší nás také výrazná důvěra respondentů v neziskové organizace, které se rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí zabývají. Co nás naopak netěší je skutečnost, že se k veřejnosti dostává o detailnějších přínosech rozvojové spolupráce málo informací. Zde je prostor pro to, aby stát i ostatní aktéři učinili tyto aktivity viditelnějšími.“

Inka Píbilová, evaluátorka a členka Správní rady České evaluační společnosti dodává: „Protože má Česká republika omezené prostředky, je třeba dobře znát podmínky na místě a působit tam, kde je to opravdu smysluplné. Informace o humanitárních nebo rozvojových projektech nalezne dnes veřejnost například  na webu www.ceskapomoc.cz, nezávislé evaluace pak na webu Ministerstva zahraničních věcí. Každý si může ověřit, na kolik právě jeho oblíbená organizace odpovídá mezinárodně uznávaným principům, které jsou shrnuty v kodexu efektivnosti FoRS. (3,4) Například nemá smysl stavět školy bez úzké koordinace s místními školskými úřady a obyvateli.“

Příloha: shrnutí výsledků průzkumu.

Kontakty

Pavel Přibyl, ředitel FoRS, pavel.pribyl@fors.cz, (+420) 603 207 249

Adéla Stiborová, koordinátorka pro komunikaci, adela.stiborova@fors.cz, (+420) 777 273 909

Inka Píbilová, evaluátorka a členka Správní rady České evaluační společnosti, inka@evaluace.com, (+420) 732 437 070

Poznámky:

(1)    Česká republika v současné době vynakládá ročně na projekty rozvojové spolupráce a humanitární pomoci 600 miliónů Kč. Pro srovnání dva kilometry běžné dálnice stojí Českou republiku přibližně 700 milionů Kč, roční provoz Poslanecké sněmovny Parlamentu 1 miliardu Kč.

(2)    FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. FoRS bylo založeno patnácti NNO v roce 2002. Nyní sdružuje téměř 60 nevládních neziskových organizací, mezinárodních organizací, univerzit a dalších institucí. Bližší informace: www.fors.cz.

(3)    Nezávislé evaluační zprávy rozvojových projektů jsou k dispozici na webu Ministerstva zahraničních věcí: http://bit.ly/1klxaUF

(4)    Informace o projektech českých nevládních neziskových organizací naleznete na webu www.ceskapomoc.cz. Kodex efektivnosti FoRS, který využívají české nevládní neziskové organizace sdružené ve FoRS k podpoře kvality a  efektivnosti  svého vlastního   působení   v   oblasti   zahraniční   rozvojové   spolupráce,   rozvojového  vzdělávání a osvěty a humanitární pomoci je dostupný zde: http://www.ceskapomoc.cz/kodex-efektivnosti-fors/.

Tisková zpráva je k dispozici zde.

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Copyright ©2019 | FoRS