CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Soutěž „Řekněte to jinak“

Soutěž „Řekněte to jinak“

Nadace Divoké husy vás v rámci projektu Reframing the Message zve k účasti v soutěži, jejímž cílem je možnost zrealizovat některou z myšlenek, které jste zatím neměli příležitost rozvíjet. Vypsány jsou dvě kategorie:

1) vizuální prezentace (web, video, viral…)

  • Popište návrh vizuální prezentace a my vám jí pomůžeme zrealizovat!

2) koncept veřejné události (seminář, diskuze, videoprojekce, výstava…)

  • Popište událos,t kterou jste udělali nebo se chystáte udělat a vyhrajte školení dle vlastního výběru!

 

1. Kdo se může zúčastnit?

– Všechny malé a středně velké nestátní neziskové organizace, které nemají vlastní specializované komunikační   oddělení a které se věnují rozvojové spolupráci, humanitární pomoci nebo globálnímu rozvojovému vzdělávání.
– Jednotlivec/dobrovolník se zájmem o rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc nebo globální rozvojové   vzdělávání.

2. Proč se zúčastnit?

– Vítězové budou mít příležitost k posílení své komunikace prostřednictvím individuálně přizpůsobeného      poradenství nebo k realizaci prezentačního materiálu. Je to příležitost, jak realizovat nápad, na který doposud    nebyl správný čas.

3. Jak se zúčastnit?

– Každá organizace/jednotlivec může podat přihlášku do obou kategorií, do každé kategorie pouze jednu.

– Vyplňte přihlášku a popište váš nápad nebo koncept a odešlete jej do 31.7.2014 do Nadace Divoké husy.

– Popište vizuální prezentaci/koncept veřejné události a dopad, jaký by jejich případná realizace měla na vaši    organizaci.

– Nebojte se odvážných, kreativních nebo netradičních nápadů.

3.1 Vizuální prezentace (web, video, virál…)

– Pro účast v soutěži zašlete koncept vizuální prezentace s odůvodněním, proč jste se rozhodli pro tuto prezentaci, jak by mohla pomoci vaší organizaci, jaký by mohla mí dopad a co chcete veřejnosti sdělit.

Přihláška do kategorie vizuální prezentace

3.2 Koncept veřejné události (seminář, diskuze, videoprojekce, výstava…)

– Pro účast v soutěži zašlete koncept veřejné události, proč jste se rozhodli pro tuto událost, jak by mohla pomoci vaší organizaci, jaký by mohla mí dopad a co chcete veřejnosti sdělit.

– Důraz je kladený na „reframing“, tedy na způsob, jakým bude celá událost pojata a jaké bude její sdělení veřejnosti.

– Popište, jaké individuální kurzy byste si vybrali a jaký dopad by měli na vaší organizaci.

Přihláška do kategorie konceptu veřejné události

4. Jak budou hodnoceny vaše projekty

– Porota složená se zástupců Nadace Divoké husy (Marcela Nevšímalová, ředitelka Nadace a Jitka Brázdová, koordinátorka projektu RFM) a ze školitelek projektu Reframing the Message vybere 3 nejlepší projekty v každé kategorii.

– V každé kategorii budou odbornou porotou vybráni tři výherci, kteří budou do 31.8. 2014 informováni a Nadace Divoké husy se s nimi domluví na předání/realizaci výhry.

– Důraz bude kladen zejména na dopad zrealizované události/školení, specifikaci a promyšlenost projektu a jasný cíl.

5. jaká je cena pro vítěze?

5.1 vizuální prezentace

– 3 výherci získají podporu při realizaci vizuální prezentace (video, virál, web…), která byla přihlášena do soutěže. Po individuální dohodě budeme financovat potřebné výdaje (pronájem videokamery atp.) pro realizaci a to až do výše 600€ pro každého výherce.

– Výhru je nutné využít do konce roku 2014.

5.2 koncept veřejné události

– 3 výhercům zaplatíme individuální odborné školení dle vlastního výběru. Školení by mělo
souviset s pozitivní komunikací, pro každého výherce bude realizováno individuálně a       „na míru“.
– Hodnota školení pro každého výherce může být až do výše 600€.
– Výhru je nutné využít do konce roku 2014.

Pro více informací kontaktujte Jitku Brázdovou, koordinátorku projektu RFM brazdova@divokehusy.cz.

Nadace Divoké husy si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Copyright ©2019 | FoRS