CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR v roce 2013

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR v roce 2013

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR v roce 2013

Ministerstvo zahraničních věcí vydalo informaci o ZRS ČR v roce 2013, která podává přehled o bilaterální rozvojové spolupráci realizované dle Plánu ZRS a dalších dvoustranných i mnohostranných aktivitách realizovaných Českou republikou v roce 2013, které jsou započitatelné jako celková oficiální rozvojová pomoc (Official Development Assistance – ODA). Ve zprávě se mimojiné dočtete následujícíc informace:

  • Česká republika poskytla v roce 2013 ODA ve výši 4,11 mld. Kč. Mezinárodně sledovaný ukazatel poměru ODA k hrubému národnímu důchodu (HND) klesl oproti roku 2012 o 0,01 % a činí 0,11 %.
  • Dvoustranně poskytla Česká republika v roce 2013 rozvojovou pomoc v hodnotě 1,11 miliardy Kč, na mnohostranném základě 2,99 miliardy Kč.
  • Mnohostranná ODA ČR převažovala nad dvoustrannou ODA v poměru 73 % ke 27 %.
  • V rámci Plánu zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2013 bylo vládou schváleno celkem celkem 684 mil. Kč na bilaterální rozvojové projekty včetně vládních stipendií, 50 mil. Kč na transformační spolupráci a 73 mil. Kč na humanitární pomoc. Výsledné čerpání prostředků na bilaterální rozvojové projekty (vč. vládních stipendií) dosáhlo 597,88 mil. Kč, na transformační spolupráci objemu 49,48 mil. Kč a na humanitární pomoc bylo vyčerpáno 72,99 mil. Kč.
Více informací se dozvíte zde. Jako každý rok připravuje FoRS na podzim vydání stínové zprávy v podobě tzv. Aidwatch briefu, která poskytne pohled nevládních neziskových organizací.

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Copyright ©2019 | FoRS