CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Členové a pozorovatelé FoRS hodnotí efektivnost své práce

Členové a pozorovatelé FoRS hodnotí efektivnost své práce

V roce 2011 členové a pozorovatelé FoRS-Českého fóra pro rozvojovou spolupráci přijali Kodex efektivnosti FoRS. Zavázali se tak naplňovat 5 principů v něm obsažených: Znalost problematiky, Transparentnost a zodpovědnost, Partnerství, Respekt k lidským právům a rovnosti mezi muži a ženami a Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost. Každoročně pak provádějí sebehodnocení s cílem reflektovat svoji práci, identifikovat pozitivní aspekty i ty, které je třeba posílit, a zároveň výsledky  vzájemně sdílet a inspirovat se jimi.

Letošního 5. ročníku sebehodnocení se zúčastnilo 33 organizací ve FoRS a sekretariát, tj. 72 % členské základny. Naplňování Kodexu efektivnosti hodnotí velmi kladně – v průměru 94 % odpovědí je „zcela ano“ nebo „většinou ano“, především pak v oblastech Transparentnost a zodpovědnost, Respekt k lidským právům a Genderové rovnosti a Partnerství. Souhrnné výsledky a bližší informace o Kodexu FoRS naleznete zde.

Kodex FoRS je také provázaný s iniciativami na mezinárodní úrovni, a to s tzv. Istanbulskými principy pro efektivnost rozvoje organizací občanské společnosti (CSO) z roku 2010. Sebehodnocení ve FoRS ovlivnilo podobu podobného procesu reflektování naplňováních Istanbulských principů v rámci globální platformy CSO Partnership for Development Effectiveness (bližší informace zde a zde). Zároveň se FoRS inspiroval a do svého sebehodnocení poskytl prostor pro sdílení konkrétních příkladů z praxe své členské základny.

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Copyright ©2019 | FoRS