CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Setkání členů FoRS k tématu migrace a možnosti obnovení PS FoRS k migraci

Setkání členů FoRS k tématu migrace a možnosti obnovení PS FoRS k migraci

Vzhledem k aktuální veřejné a politické debatě k migraci, která je relevantní i pro oblast naší činnosti na poli rozvojové a humanitární pomoci, bychom rádi ještě v srpnu uspořádali setkání zainteresovaných členů FoRS k uchopení tohoto tématu.

Cílem schůzky je otevřít diskuzi ve FoRS, jakým způsobem chceme jako platforma reagovat na podněty a dotazy ze strany veřejnosti, médií, ale i politiků a státní správy (hl. MZV, MV) a jaké podněty chceme do debaty aktivně vnášet.

Česká vláda na domácí i mezinárodní úrovni apeluje na potřebu řešit především příčiny nedobrovolné migrace. FoRS proto zdůrazňuje význam zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR při řešení příčin migrace z důvodů ozbrojených konfliktů a jiných humanitárních krizí, extrémní chudoby, hladu, diskriminace a poukazuje na potřebu navýšení prostředků na tyto politiky, jestli vláda svá prohlášení myslí vážně.

V souladu s vizí FoRS, kterou „je svět, ve kterém existují podmínky pro důstojný život, jsou naplňována lidská práva a principy udržitelného rozvoje“, bychom v argumentaci měli rovněž zdůrazňovat potřebu solidarity a ochrany lidských práv migrantů. V tomto ohledu pak vyvstávají příležitosti spolupráce s dalšími nevládními subjekty, jako je Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR (viz např. jejích Migrační manifest či aktuální kampaň za přijímání uprchlíků).

Na schůzce bude také diskutován zájem ze strany členů o obnovení PS FoRS k migraci, která by se tématu dále věnovala. V případě zájmu je dále možné na podzim uspořádat tematicky zaměřené proaction café.

Zájemce a zájemkyně o schůzku poprosíme o hlasování o termínu zde do pondělí 3. srpna. Před schůzkou bude všem nahlášeným účastníkům zaslán návrh diskuse i relevantní podklady/odkazy. Předpokládaná doba trvání setkání je 2-3 hodiny (v závislosti od počtu účastníků).

V případě dotazů a podnětů neváhejte kontaktovat Katarínu Šrámkovou (katarina.sramkova@fors.cz).

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Copyright ©2019 | FoRS