CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Úřad vlády ČR – Strategický rámec ČR 2030

Úřad vlády ČR – Strategický rámec ČR 2030

Udržitelný rozvoj – rozvoj, který není na úkor přírody ani společnosti a zároveň neohrožuje současné ani budoucí generace. Jak ho dosáhnout? Strategickým plánováním, podporou rozmanitosti, respektováním individuálních i kolektivních práv, vzděláním, snahou o zachování ekosystémů, udržitelnou spotřebou… Všechny tyto body naleznete rozpracované v nově schváleném Strategickém rámci ČR 2030. Pro PS Policy je asi nejvíce stěžejní kapitola 5: Globální rozvoj (od s. 89), věnující se ZRS a apelující na naplnění závazku 0, 33% ODA/HND či koherenci politik pro udržitelný rozvoj. Pro PS GRV bude určitě nejzajímavější kapitola „Lidé a společnost“, v rámci které můžete (od str. 35) najít podkapitolu „Vzdělávání“ a dále 4 strategické cíle (od str. 44), které se vzdělávání přímo týkají. Doplňující informace a příklady dobré praxe naleznete zde.

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Copyright ©2019 | FoRS