CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Tisková zpráva: Tři platformy neziskových organizací zaměřených na migrační agendu, humanitární a rozvojovou pomoc a podporu lidských práv a dobrého vládnutí ve světě představují své hlavní priority pro období českého předsednictví EU

Tisková zpráva: Tři platformy neziskových organizací zaměřených na migrační agendu, humanitární a rozvojovou pomoc a podporu lidských práv a dobrého vládnutí ve světě představují své hlavní priority pro období českého předsednictví EU

Vláda představí své priority pro předsednictví ČR v Radě EU, se sloganem odkazujícím na esej Václava Havla “Evropa jako úkol”. Platformy neziskových organizací FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci, DEMAS – Asociace pro podporu lidských práv a demokracie a Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty shrnují, co ve svých tematických oblastech považují v období českého předsednictví za stěžejní.

ČR přebírá předsednictví Rady EU v době, kdy v důsledku ruské agrese na Ukrajině nabírá ještě naléhavějšího významu potřeba posilování bezpečnosti, odolnosti a projevů solidarity. Je proto správné, že se témata spojená s potřebou reagovat na válečnou krizi, včetně budování a posilování demokracie objevují mezi hlavními prioritami českého předsednictví.

Ozbrojený konflikt na Ukrajině vede k tomu, že Evropa čelí největší migrační vlně od druhé světové války. K jejímu zvládnutí je potřeba řešit dlouhodobou integraci migrantů na území členských států a podpořit jejich sociální i ekonomický potenciál. Válka na Ukrajině se však projevuje i ohrožením potravinové bezpečnosti, která významně postihuje zejména dlouhodobými krizemi zmítané regiony na Blízkém východě a v Africe.  Je proto zásadní posilovat odolnost obyvatel v těchto oblastech prostřednictvím humanitární pomoci i dlouhodobé rozvojové spolupráce, ale i kroky zaměřenými na dodržování jejich lidských práv a na respektování demokratických hodnot.

Pod tlakem se v současnosti ocitají také evropské demokratické instituce jak na úrovni EU, tak v některých členských zemích. Pro zachování stability je nutné nejen posilovat demokratické mechanismy uvnitř EU, ale i podporovat lidská práva, občanskou společnost a principy dobrého vládnutí a právního státu ve světě, především pak v našem sousedství – v zemích Východního partnerství a na západním Balkáně.

FoRS, DEMAS a Migrační konsorcium, sdružující desítky neziskových organizací, budou usilovat o to, aby se ČR zhostila předsednictví se ctí, a aby i po jeho ukončení přistupovala ke svým závazkům a aktuálním potřebám co možná nejzodpovědněji. Samy budou v období předsednictví aktivně nabízet svou expertizu, uspořádají řadu vlastních veřejných akcí, a to i ve spolupráci se státní správou či představiteli EU.

“Oceňujeme, jak se česká vláda staví k potřebě pomáhat v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Pomáhat a posilovat odolnost je však potřeba i jinde, mimo jiné v pro Evropu zásadních, potravinovou i klimatickou krizí zasažených oblastech Blízkého východu a severní i subsaharské Afriky. Zde je však česká humanitární a rozvojová pomoc dosti skoupá a hrozí, že tomu tak bude i nadále.  České předsednictví v Radě EU je přitom příležitostí k tomu stát se v humanitární a rozvojové agendě aktivnějším státem než dosud. S příspěvkem 0,13 % HND na oficiální rozvojovou pomoc ročně jsme totiž na posledních místech přehledů nejen v rámci tzv. klubu vyspělých donorů OECD DAC, ale i v rámci členských států EU. Srovnatelně lidnaté Švédsko, které po ČR přebere předsednictví EU, přitom poskytuje na oficiální rozvojovou pomoc 20násobek toho, co naše země.”

Pavel Přibyl, ředitel FoRS

Sabina Malcová, ředitelka DEMAS doplňuje: „V dnešní době, kdy jsme svědky ruské invaze na Ukrajinu, je více než kdy předtím důležité posilování transformační spolupráce. Nejedná se pouze o ochranu základních práv a svobod spolu s podporou demokratických hodnot, ale též o posilování občanské společnosti, svobodných médií, dobrého vládnutí či právního státu.“

Andrea Krchová, ředitelka Migračního konsorcia, dále uvádí: “Pro nás je důležité, aby se za hranicemi EU neodehrávaly humanitární katastrofy, aby cesty do Evropy byly alespoň relativně bezpečné a aby se problémy spojené s migrací neodsouvaly tam, kde nejsou dodržována lidská práva. Česká republika by během předsednictví měla usilovat o diskusi o legálních cestách migrace.”

Celý text tiskové zprávy k přečtení zde.

Materiál o základních údajích o financování zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ze strany ČR zde.

Z materiálu FoRS: Základní údaje o financování zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ze strany ČR

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Copyright ©2019 | FoRS