Globální rozvojové vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání (GRV)

GRV je celoživotní proces, který:

  • přispívá k pochopení souvislostí mezi vlastním životem a a životem lidí v jiných částech světa;
  • usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které ovlivňují životy lidí;
  • rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, které lidem umožňují aktivně se podílet na řešení lokálních i globálních problémů;
  • směřuje k přijetí spoluzodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život podle svých představ.

(Autorem definice jsou členové pracovní skupiny FoRS – Globální rozvojové vzdělávání.)

Webová stránka o Globálním rozvojovém vzdělávání

Webová stránka Globální rozvojové vzdělávání představuje české organizace zabývající se GRV, uvádí příklady dobré praxe a možnosti zapojení. Na webu najdete i kalendář s aktuálními semináři, konferencemi a dalšími akcemi. Učitelé jistě ocení seznam 60 vzdělávacích materiálů pro učitele, které již byly v České republice vydány. Mnoho z nich zde naleznete i zdarma ke stažení.

Rozcestník:

Definice GRV

GRV v České republice

GRV v Evropě

 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku