Publikace FoRS

2020

2019

2017

 • Naše publikace Communication compass for development NGOs (Practical hints and tips for good and effective PR) má nově také kratší verzi, kterou naleznete v anglickém jazyce ZDE a v ruském jazyce ZDE. Přejeme příjemné čtení.

 • Aidwatch 2017: Česká zahraniční rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: S jakou vizí je dále rozvíjet? (Pohled FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR) – zde.

Aidwatch_2017

 • Shrnutí Aidwatch 2017: Česká zahraniční rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: S jakou vizí je dále rozvíjet? (Pohled FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR) – zde.

AiW brief

2015

 • Aidwatch 2015: Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky ve světle nových cílů udržitelného rozvoje (Pohled FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR za rok 2014) – zde.

Záznam celé obrazovky 5.1.2016 115839

 • Shrnutí Aidwatch 2015: Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky ve světle nových cílů udržitelného rozvoje (Pohled FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR za rok 2014) – zde.

Záznam celé obrazovky 2.3.2016 131102

 • Globální rozvojové vzdělávání: Proč je nezbytné pro českou společnost a udržitelný rozvoj – zde.

Záznam celé obrazovky 2.3.2016 131240

 • Communication compass for development NGOs (Practical hints and tips for good and effective PR) – zde.

Záznam celé obrazovky 2.3.2016 131427

 • Mediální brief před konferencí v Addis Abebězde.

Záznam celé obrazovky 2.3.2016 131509

 • Media brief before Third Financing for Development Conference in Addis Ababa – English summary – here.

Záznam celé obrazovky 2.3.2016 131612aj

 • Studie „Policy Coherence for Development in Eastern Partnership Countries. Case studies“zde, česká část studie v českém jazyce: „Na plný plyn a bez skrupulí? (Role České republiky a zemí Visegrádu v podpoře Jižního plynového koridoru)“ – zde.

Záznam celé obrazovky 2.3.2016 131551

Záznam celé obrazovky 2.3.2016 131531

2014

 • AidWatch 2014: Co Česko (u)dělá pro odstranění chudoby ve světě do roku 2015 a dále – Pohled nevládních neziskových organizací na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR – zde.
 • AidWatch 2014: What the Czech Republic does (will do) for poverty eradication in the world by 2015 and beyond (Czech AidWatch report) – here (ENG).
 • Zahraniční rozvojová spolupráce ČR – Strategický rámec pro společnou komunikaci nevládních neziskových organizací působících v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci – zde.
 • Komunikační kompas pro rozvojové nevládky: Praktické tipy a rady pro kvalitní a efektivní PR – zde.
 • Studie o koherenci politik pro rozvoj (8 případových studií na podporu koherence politik pro rozvoj) – zde.
 • Policy coherence for development study (8 case studies to promote PCD) – zde (ENG)
 • Cesta k celistvosti a sebe-vědomé česko:Příležitosti nejen pro ekologické a rozvojové organizace po roce 2015 – zde.
 • Jak zohlednit rozdílné role, potřeby a priority žen a mužů v rozvojových, humanitárních, vzdělávacích a osvětových projektech – zde.
 • How to reflect different roles, needs and priorities of men and women in development, humanitarian, educational and awareness-raising projects – here.

2013

 • Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky – Příspěvek k odstraňování chudoby ve světě – zde.
 • Sustainability of Czech International Development Cooperation Projects – zde (ENG)
 • Udržitelnost českých projektů zahraniční rozvojové spolupráce – zde
 • Obhajoba české zahraniční rozvojové spolupráce a důležitosti rozvojových nevládních neziskových organizací v měnícím se světě – zde.
 • Rozvoj po roce 2015 a příležitosti pro české nevládní neziskové organizace – zde.
 • Humanitární pomoc České republiky – Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací – zde.
 • Studie Hledání cest spolupráce v rozvojových zemích o potřebách, limitech a příležitostech pro spolupráci mezi vědou a výzkumem a soukromým a neziskovým sektorem – zde.
 • How can economic growth work for development of developing countries“ Seminar on Financing of Sustainable Development Projects and Role of Non-governmental Organisations and Business Actors – here.

2012

 • Briefing paper: Official Development Assistance of the Czech Republic in 2011 zde
 • Briefing paper: zahraniční rozvojová spolupráce ČR v roce 2011 – zde
 • Zpráva FoRS o zahraniční rozvojové spolupráci ČR za rok 2011 – zde
 • How to engage local society in sustainable development – toolkit z letní školy DESS 2012 – zde (ENG)
 • Post-2015: Opportunities for EU-12 CSOs – zde (ENG)

2011

 • Lidská práva v kontextu rozvojové spolupráce – zde
 • Zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2010 – zde
 • The Involvement of Development NGOs from Visegrad Countries in the Financial Instruments of the European Commission –zde (ENG)
 • Development Cooperation of the Visegrad Group in the Context of the European Union – zde (ENG)
 • Czech Republic and its Official Development Assistance – zde (ENG)
 • Zpráva z regionálního semináře globálního rozvojového vzdělávání Visegrádských zemí – Visegrad Regional Seminar on Global Development Education – Key messages – zde (ENG)
 • Zpráva z regionálního semináře globálního rozvojového vzdělávání Visegrádských zemí – Visegrad Regional Seminar on Global Development Education – full version – zde (ENG)
 • Průzkum financování členů a pozorovatelů FoRS z mezinárodních zdrojů v letech 2007 až 2010 – zde
 • Gender in Development Matters: Resource book and training kit for development practitioners? – zde.

2010

 • Zpráva o globálním rozvojovém vzdělávání v České republice v letech 2008 – 2010 – zde.
 • Horký, O., O´Sullivan, M.: Genderová rovnost a posílení postavení žen. Cesta ke spravedlivější a efektivnější rozvojové spolupráci, Policy Brief FoRS – zde
 • Gender Equality and Women’s Empowerment. Towards More Equitable and Effective Development Cooperation in the Czech Republic, FoRS Policy Brief – zde.
 • Jak Česká republika snižuje globální chudobu. Stínová zpráva o zahraniční rozvojové spolupráci – retrospektiva pěti let –zde
 • How to engage in the EU Presidency: Recommendations for Hungarian and Polish Development NGOs – zde (ENG)
 • How to engage in the EU Presidency: Recommendations for Hungarian and Polish Development NGOs – zde (PL)

2009

 • Česká pomoc na rozcestí. Zpráva nevládních neziskových organizací o zahraniční rozvojové spolupráci 2008-2009 – zde
 • Co můžeme dělat proti globální chudobě v domácí politice – zde
 • Efektivnost rozvoje – hledání nových cest – zde
 • CSO Development Effectiveness – Searching new ways – Czech Contribution to the Global Process of the Civil Society Organisations (ENG) – zde
 • Jakou chceme rozvojovou spolupráci České republiky? – zde
 • Evropská unie a její odpovědnost ve světě – výzva kandidátům do Evropského parlamentu – zde
 • Strategie začlenění genderu do české rozvojové spolupráce: Ne móda, ale nutná podmínka efektivity – zde.

2008

 • Studie o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky za rok 2007 – zde
 • Studie o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky za rok 2007 – shrnutí zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku