Předsednictví EU

O PROJEKTU

FoRS je v rámci předsednictví EU součástí prezidentského projektu „Towards an open, fair and sustainable Europe in the world – Third Trio EU Presidency Project“. Na jeho plnění spolupracuje společně s dalšími třemi partnery Coordination Sud (Francie), CONCORD Sweden (Švédsko) a sítí evropských nevládních organizací CONCORD Europe.

Prezidentský projekt probíhá od ledna 2022 do června 2023, přičemž hlavním cílem pro FoRS je kvalitativní posun české zahraniční rozvojové spolupráce, humanitární pomoci, globálního rozvojového vzdělávání a odpovídající navýšení prostředků na ně.

Prioritami FoRS s ohledem na zájmy našich členů jsou:

  • Objem a kvalita české zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
  • Globální rozvojové vzdělávání a osvěta
  • Klima agenda a vazba na zemědělství, zdroje obživy, odolnost komunit
  • Příznivé podmínky pro nestátní neziskové organizace v zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci

PARTNEŘI V PROJEKTU

COORDINATION SUD je francouzská platforma založená v roce 1994. Sdružuje 176 nevládních organizací zabývajících se humanitární pomocí a rozvojovou spoluprací.
CONCORD Sweden je švédská platforma složená z 81 organizací občanské společnosti. Společně usilují o spravedlivější a udržitelnější svět tím, že pomáhají formovat evropskou zahraniční a rozvojovou politiku.CONCORD Europe je evropská konfederace humanitárních a rozvojových organizací. Zastupuje více než 2 600 nevládních organizací a usiluje o svět rovných příležitostí a kvalitní život pro každého.

 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku