Hodnotící zpráva Aidwatch ČR

Česká hodnotící zpráva AidWatch

FoRS od roku 2008 každoročně zpracovává neformální hodnotící zprávy o české zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS ČR) – tzv. českou aidwatch. Zprávy se snaží přiblížit pohled nevládních neziskových organizací sdružených ve FoRS na kvalitu a kvantitu české zahraniční rozvojové spolupráce za uplynulý rok.  Snaží se poskytovat podněty k diskusi s ostatními státními i nestátními subjekty zapojenými do ZRS ČR tak, aby docházelo ke zvyšování efektivnosti a skutečně pozitivních dopadů české ZRS, kterou se Česká republika snaží podílet na řešení globálních problémů.

 

 • 2017: Česká zahraniční rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: S jakou vizí je dále rozvíjet? (celá verze)
 • 2017: Česká zahraniční rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: S jakou vizí je dále rozvíjet? (zkrácená verze)
 • 2015: Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky ve světle nových cílů udržitelného rozvoje
 • 2014: Co Česko (u)dělá pro odstranění chudoby ve světle roku 2015 a dále
 • 2013: Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky – Příspěvek k odstraňování chudoby ve světě
 • 2012: Zpráva FoRS o zahraniční rozvojové spolupráci ČR za rok 2011: Hodnotící zpráva nevládních neziskových organizací sdružených ve FoRS – Českém fóru pro rozvojovou spolupráci
 • 2011: Zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2010. Stínová zpráva nevládních neziskových organizací sdružených ve FoRS – Českém fóru pro rozvojovou spolupráci
 • 2010: Jak Česká republika snižuje globální chudobu. Stínová zpráva o zahraniční rozvojové spolupráci – retrospektiva pěti let
 • 2009: Česká pomoc na rozcestí. Zpráva nevládních neziskových organizací o zahraniční rozvojové spolupráci 2008-2009
 • 2008: Studie o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky za rok 2007

Czech AidWatch – English Summary

 • 2011: Executive Summary of a Shadow Report of Non-Governmental Organizations associated in FoRS – the Czech Forum for Development Cooperation 2011
 • 2010: Executive Summary of a Shadow Report of Non-Governmental Organizations associated in FoRS – the Czech Forum for Development Cooperation 2010

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku