Hodnotící zpráva AidWatch

AidWatch je iniciativa konfederace nevládních organizací CONCORD, sdružující mezinárodní sítě a národní asociace z členských států Evropské unie (EU), jehož cílem je monitorovat a kriticky hodnotit kvantitativní i kvalitativní stránku oficiální rozvojové pomoci (Official Development Aid, ODA) poskytovanou členskými státy EU a Evropskou komisí (EK).

Od roku 2006 AidWatch vydává každoročně v květnu před zasedáním Rady pro rozvojovou spolupráci v rámci Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy zprávu hodnotící z kvalitativního a kvantitativního hlediska oficiální rozvojovou pomoc členských států EU a EK. Zpráva z roku 2008 nazvaná No Time to Waste (European Governments behind schedule on aid quantity and quality), zdůrazňovala především nesoulad mezi platnými závazky vlád a skutečným objemem ODA a existenci tzv. inflated aid v rámci oficiální rozvojové pomoci, tedy zahrnování položek, které by neměly být považovány za část ODA a dosahování tak vyšších, ale zkreslených údajů.

Více informací o AidWatch zprávách najdete na stránkách  Concord Europe

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku