Kdo je a co dělá FoRS?

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci – je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Platforma FoRS byla založena patnácti neziskovými organizacemi roce 2002 a v současné době představuje již 25 členských a 9 pozorovatelských organizací (mezi nimi jsou NNO, nadace, mezinárodní organizace a akademické instituce) a 4 pozorovatele – fyzické osoby. Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.

V roce 2003 se FoRS stalo jedním ze zakládajících členů CONCORD – Evropské konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj. CONCORD je zastřešujícím sdružením národních platforem a sítí NNO ze zemí EU, jež dohromady zastupují více než 1600 NNO. CONCORD je oficiálním partnerem institucí Evropské unie a jeho prostřednictvím může FoRS hájit zájmy NNO z ČR. V současné době se FoRS účastní činnosti v pracovních strukturách v rámci CONCORD. Více o CONCORD a členství FoRS čtěte zde.

Plakátek FoRS naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku