Členství FoRS v mezinárodní konfederaci CONCORD

hands-rudder

 

Co je CONCORD a jak souvisí s FORS?

CONCORD (celým názvem European NGO Confederation for Relief and Development/ Evropské konfederace nevládních neziskových organizací pro humanitární pomoc a rozvoj) je Evropská konfederace humanitárních a rozvojových nevládních organizací. Skládá se z členských organizací zastupujících více než 2600 nevládních organizací a jsou podporovány miliony občanů po celé Evropě.

FoRS se v roce 2003 stal zakládajícím členem. CONCORD vytváří společná stanoviska evropských nevládních organizací k evropské i k širší mezinárodní rozvojové politice a usiluje o transparentní komunikaci mezi Evropskou komisí a zástupci občanské společnosti ve věcech rozvojové spolupráce. Více o CONCORD naleznete na webových stránkách www.concordeurope.org

VIZE 

CONCORD si představuje svět, ve kterém žijí lidé bez chudoby a vykořisťování. Toho musí být dosaženo lidmi vedenou transformační agendouzaloženou na sociální spravedlnosti a rovnosti žen a mužů a respektování rozmanitosti a kapacity naší planety.

 

MISE 

Společně pracuje CONCORD na zajištění toho, aby Evropské politiky podporovaly udržitelný ekonomický, sociální a lidský rozvoj při řešení hlavních příčin chudoby, a to na základě lidských práv, rovnosti pohlaví, spravedlnosti a demokracie. 

 

Jak dosahuje CONCORD transformačních změn? 

Hlavní 3 způsoby, jak dosáhnout změny: 

 • Působí jako obhájci EU a společně se členy ovlivňuje evropské rozvojové politiky. 

 • Shromažďuje a propojuje evropské sítě a národní platformy, aby došlo ke vzájemnému obohacení o odborné znalosti a vzájemnému učení. 

 • Využívá kolektivní inteligenci a brainstorming pro prozkoumání inovativních řešení a nových způsobů práce a posílení odolnosti sektoru. 

Jakým tématickým prioritám se CONCORD věnuje?

Hlavní témata:

 • Nerovnosti a udržitelná ekonomika
 • Koherence politik pro udržitelný rozvoj
 • Financování pro udržitelný rozvoj

Průřezová témata:

 • Síla občanské společnosti
 • Genderová rovnost
 • Globální rozvojové vzdělávání
 • Soukromý sektor
 • Regionální aliance

Aidwatch reporty

CONCORD a jeho členské organizace ze všech 28 států EU společně vydávají tzv. hodnotící zprávy Aidwatch, které monitorují kvalitu a kvantitu poskytované pomoci těmito státy a navrhují řešení pro jednotlivé oblasti. 

 • AidWatch 2020: Knock-on effects, an urgent call to Leave No One Behind
 • AidWatch 2019: Leaving No One Behind: Time for Implementation
 • AidWatch 2018: EU aid: A broken ladder?
 • AidWatch 2017: Genuine aid: EU pushes commitment up to 2052
 • AidWatch 2016: This is not enough!
 • AidWatch 2015: Looking to the future, don’t forget the past – Aid Beyond 2015
 • AidWatch 2014: Europe’s Role in financing and implementing sustainable development goals post 2015
 • AidWatch 2013: The unique role of European Aid – The fight against global poverty
 • AidWatch 2012: Aid we can – Invest more in global development
 • AidWatch 2012: Special Report – Making sense of EU development cooperation effectiveness
 • AidWatch 2011: Challenging Self-Interest Getting EU aid it for the fight against poverty
 • AidWatch 2010: Penalty Against Poverty More and better EU aid can score Millennium Development Goals
 • AidWatch 2009: Lighten the load In a time of crisis, European aid has never been more important
 • AidWatch 2008: No Time to Waste: European governments behind schedule on aid quantity and quality
 • AidWatch 2007: Hold the Applause! EU governments risk breaking aid promises
 • AidWatch 2006: EU aid: genuine leadership or misleading figures? An independent analysis of European Governments’ aid levels
Every Word Matters

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku