Studie a průzkumy veřejného mínění

Studie:

 • Víceletý finanční rámec 2021-2027. Stručný přehled k tomuto tématu od platformy Concord naleznete zde a zde.

 • Report ke Globálnímu rozvojovému vzdělávání a jeho stavu v evropských zemí v roce 2018 k nahlédnutí zde.

 • Concord AidWatch Report 2018 – zde 

 • Improving user journeys for humanitarian cash transfers (Ground Truth Solutions, 2018) – zde
 • The new global agenda and the future of the multilateral development bank system (ODI, 2018) – zde
 • Migrace ze Subsaharské Afriky do Evrospké unie se zaměřením na Nigérii a Českou republiku (iir, 2018) – zde 
 • Firmy v české rozvojovce: ničitel ekonomik Jihu nebo všelék na rozvojové problémy? (iir, 2017)  – zde
 • Partnerství nebo kondicionalita? Monitoring migračních kompaktů a Svěřenského fondu EU pro Afriku (Concord, 2018) – zde
 • Atlas půdy – odpovědná spotřeba a produkce potravin (Glopolis, 2018) – zde
 • Jak může česká síť zvládnout útlum uhelných elektráren a nástup obnovitelných zdrojů? (Energynautics, 2018) – zde.
 • Inspired – Accountability (Člověk v tísni, 2018) – zde
 • 25 years of People in Need (Člověk v tísni, 2018) – zde
 • Value for Money: Step-by-step Guide (Člověk v tísni, 2018) – zde
 • Asylum Seekers and Beneficiaries of International  Protection in V4 Countries (NIEM, 2018) – zde

Průzkumy veřejného mínění:

Z posledních výzkumů veřejného mínění pro Českou republiku vyplývá, že postoje veřejnosti se příliš nemění – výsledky většinou kolísají v jednotkách procent. Pravidelně se však výrazně odlišují od evropského průměru. Například v mezi lety 2015-2018 považovalo rozvojovou pomoc za důležitou či spíše důležitou 78 % Čechů, kdy evropský průměr dosahoval téměř 90 %. Pouze 48 % všech respondentů v České republice za rok 2018 se domnívá, že finanční pomoc rozvojovým zemím je efektivní způsob, jak řešit chudobu, což představuje od roku 2016 pokles ve výši čtyř procentních bodů a hodnotu mnohem nižší, než je 71% průměr Evropské unie. Oproti vzestupnému evropskému trendu se v ČR snižuje počet lidí, kteří věří, že snižování chudoby v rozvojových zemí má pozitivní dopad i na občany EU. V roce 2016 odpovědělo kladně 51 % respondentů, přičemž evropský průměr činil 69 %. V roce 2018 se toto číslo v ČR snížilo na 46 %, zatímco evropský průměr vzrostl na 74 %.

 • Průzkum veřejného mínění Eurobarometer (Česká republika, rozvojová spolupráce, 2018) – zde
 • Průzkum veřejného mínění Eurobarometer (Evropská unie, rozvojová spolupráce, 2018) – zde
 • Průzkum veřejného mínění Eurobarometer (Evropská unie, humanitární pomoc, 2017) – zde
 • Průzkum veřejného mínění Eurobarometer (Česká republika, rozvojová spolupráce, 2016) –  zde
 • Průzkum veřejného mínění Eurobarometer (Evropská unie, rozvojová spolupráce, 2016) – zde
 • Průzkum veřejného mínění Eurobarometer (Česká republika, humanitární pomoc, 2016) – zde
 • Průzkum veřejného mínění Eurobarometer (Evropská unie, humanitární pomoc, 2016) – zde
 • Průzkum veřejného mínění Eurobarometer (Česká republika, rozvojová spolupráce, 2015) – zde
 • Průzkum veřejného mínění Eurobarometer (Evropská unie, rozvojová spolupráce, 2015) – zde
 • Průzkum veřejného mínění Eurobarometer (Evropská unie, humanitární pomoc, 2015) – zde
 • Průzkum veřejného mínění Eurobarometer (Evropská unie, rozvojová spolupráce, 2014) – zde

TRIALOG – policy digests

 • Post‐2015 Development Framework – zde
 • Private Sector in Development – zde
 • Policy Coherence for Development – zde
 • Lithuanian Presidency Priorities for Development Cooperation – zde
 • Eastern Partnership and Development Cooperation – zde
 • Development Effectiveness & the Role of Civil Society Organisations – zde
 • EP Elections – zde
 • Migration and Development – zde.
 • Food Security – zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku