Strategie a činnost FoRS

Strategie FoRS pro období 2021-2025

 Vize

Vizí FoRS je svět, ve kterém existují podmínky pro důstojný život, jsou naplňována lidská práva a principy udržitelného rozvoje.

Poslání FoRS

Posláním FoRS je propojovat české nevládní neziskové organizace v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci a společně s nimi přispívat k efektivnější národní, evropské i globální spolupráci vlád, firem i občanské společnosti za účelem dosahování důstojného a udržitelného života lidí všude ve světě.

Hodnoty a principy organizací sdružených ve FoRS

Členové FoRS se ve své činnosti řídí těmito základními hodnotami a principy a prosazují je u dalších rozvojových aktérů:

 • Respekt k lidským právům a lidské důstojnosti
 • Rovnost (vč. genderové rovnosti) a sociální spravedlnost
 • Svoboda spojená s odpovědností vůči všem aktérům (lidi, jejichž potřeby jsou v centru činnosti organizací, místní partneři a donoři)
 • Solidarita se zvláštním důrazem na ty nejvíce zranitelné a diskriminované skupiny obyvatel či obyvatele v těžko dostupných oblastech (princip Leave No One Behind)
 • Prosazování environmentální udržitelnosti (jak politik států dopadajících na obyvatele rozvojových zemí, tak při realizaci vlastních aktivit)
 • Kvalita, pozitivní dopad a relevance vlastní činnosti
 • Transparentnost (její prosazování všeobecně a zvyšování vlastní)
 • Dialog, partnerství, spolupráce s aktéry z různých sektorů, sdílení znalostí a vzájemné učení
 • Prosazování a dodržování humanitárních principů – lidskosti, nezávislosti, nestrannosti a neutrality- u humanitárních aktivit.

Kodex efektivnosti

FoRS a jeho členové a pozorovatelé se hlásí ke Kodexu efektivnosti FoRS, přičemž dodržování jeho principů pravidelně hodnotí a zasazují se o jejich zlepšení.

Humanitární standardy

Dále se členové a pozorovatelé FoRS zavazují k dodržování obecně platných kvalitativních standardů a principů souvisejících s poskytováním humanitární pomoci, tzv. Humanitarních standardů FoRS.

Stanovy FoRS si můžete stáhnout zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku