Stanovy FoRS

Aktuální Stanovy FoRS, které byly schválené Valnou hromadou dne 26. května 2016 je možné si přečíst zde:

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku