Struktura FoRS

Volba orgánů a dělba zodpovědnosti jednotlivých orgánů

Nejvyšším orgánem FoRS je Valná hromada sestávající ze všech členů. Valná hromada volí Správní radu a Kontrolní komisi. Správní rada následně volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy. Předseda Správní rady je statutárním orgánem FoRS. Organizační a finanční management a výkon denní agendy zajišťuje Sekretariát FoRS v čele s ředitelem, zodpovědným Správní radě.

Valná hromada dne 10. 6. 2022 zvolila Správní radu a Kontrolní komisi v následujícím složení a to na volební období dvou let.

Správní rada

Předseda:

 • Richard Schinko, Světlo pro svět

Mistopředsedové:

 • Kristina Ambrožová, Diakonie ČCE
 • Jiří Škvor, Charita Česká republika

Všichni členové:

 • Kristina Ambrožová, Diakonie ČCE
 • Jan Mrkvička, Člověk v tísni
 • Richard Schinko, Světlo pro svět
 • Jiří Škvor, Charita Česká republika
 • Radomír Špinka, ADRA

Kontrolní komise

 • Sylva Horáková, Lékaři bez hranic
 • Martin Schlossarek, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Jitka Jandáková, Charita Česká republika

Zapojení členských organizací do chodu platformy

Členské a pozorovatelské organizace FoRS společně pracují v pracovních skupinách dle tematických a geografických oblastí své činnosti.

Pracovní skupiny FoRS jsou základním nástrojem zapojení organizací FoRS do činnosti platformy, podílení se na formulaci stanovisek a celkového směřování FoRS.

Chci vědět o pracovních skupinách více!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku