Užitečné tipy pro komunikaci ZRS

Jak efektivně a atraktivně komunikovat o rozvojové problematice tak, aby nám všichni rozuměli? Jaké jsou současné výzvy v oblasti komunikace, kterým neziskovky čelí? A jak využít nové nástroje jako jsou sociální sítě? Těmto otázkám se věnoval projekt, který FoRS realizoval v letech 2013 – 2%14 (díky projektu financovaného skrze Ministerstvo financí ČR, resp. Fond Partnerství v rámci programu česko-švýcarské spolupráce) s cílem zvýšit kapacity členských organizací v oblasti komunikace. Špatná či nedostatečná komunikace může mít přitom hluboké důsledky. To potvrdil i průzkum veřejného mínění, který si nechal FoRS zpracovat v roce 2014. Účastníci průzkumu identifikovali nedostatečné množství informací, zejména o tom, jak jsou finance na rozvojové projekty využívány, jako silnou bariéru v podpoře humanitárních a rozvojových projektů. Oproti tomu výsledky průzkumu ukázaly vysokou podporu samotné rozvojové spolupráci ze strany české veřejnosti, která si navíc myslí, že hlavním příjemcem financí na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráce by měly být právě neziskovky. Komunikat se tudíž vyplatí.

Na základě projektu FoRS vzniklo v letech 2013 – 2014 několik zajímavých materiálů obsahujících praktické tipy a rady jak efektivně komunikovat a jednoduše sdělovat informace cílovým skupinám.

Strategický rámec komunikace o tématech ZRS

Strategický rámec komunikace o tématech zahraniční rozvojové spolupráce, který představuje základní principy, které by jednotlivé organizace měly ve své komunikaci dodržovat. Kromě toho přináší publikace současné výzvy v oblasti komunikace, kterým organizace čelí, a příležitosti, kterých je možné se chopit. V textu naleznete i přehled základních komunikačních nástrojů, které je možné využít k šíření myšlenek rozvojové spolupráce. Ke stažení zde.

Komunikační kompas pro rozvojové nevládky

Další publikace s názvem Komunikační kompas pro rozvojové nevládky vznikla proto, aby pomohla neziskovkám v České republice s efektivní komunikací svých témat. Jedná se o velice praktický dokument obsahující celou řadu tipů a triků k efektivní komunikaci. Ke stažení zde.

Zásady textové a obrazové komunikace

Další užitečný dokument, který byl vydán v roce 2006 konfederací evropských rozvojových a humanitárních nevládních neziskových organizací CONCORD (jejíž je FoRS členem), si můžete přečíst níže, případně stáhnout jako PDF zde.

 

 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí